Behandeling Duur Prijs
Shiatsu behandeling 60 minuten €85,00
Shiatsu strippenkaart: 4 x 60 minuten €320,00
Chinese Acupunctuur behandeling 45 minuten €65,00
Japanse acupunctuur (Toyohari) behandeling 45 minuten €65,00
Therapeutic Healing behandeling 60 minuten €85,00
Fysiomassage behandeling 30 minuten €60,00
Stoelmassage behandeling 20 minuten €40,00

Kadobonnen

Voor een kadobon kunt u contact met mij opnemen

Ziektekosten Vergoedingen

Voor een overzicht van ziektekostenverzekeringen die de behandelingen Shiatsu en Acupunctuur vergoeden kijk op: Zorgwijzer.nl alternatieve 2024
Ook kunt u informeren bij uw eigen verzekering.

Annuleren

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.
No shows/afspraken die niet of korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden altijd in rekening gebracht.
Ook als je wilt verzetten, naar een later moment.

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut,
na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat wij:
zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij
een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens,
dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats
Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
de datum van de behandeling
Consult: Consult Shiatsu 24102/ Consult Acupunctuur 24104
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons
of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met me op.